Klikom na sliku pristupite sajtu.

Moje su ga*e bile mokre dok sam gledala kako moju cimericu g*zi njen dečko, nije ni čudo… – Zabavno24.com
Home / Ispovijesti i SMS / Moje su ga*e bile mokre dok sam gledala kako moju cimericu g*zi njen dečko, nije ni čudo…

Moje su ga*e bile mokre dok sam gledala kako moju cimericu g*zi njen dečko, nije ni čudo…Moje su gaće usprkos boli u grudima i cijelom tijelu bile pre­pune sluzi dok sam gledala kako moja cimer­ica uživa ovu div­otu od pruženog seksa. Svo­jom se glavom sav­i­jala kao najveća drolja koja je dobila svoj novopečeni pli­jen. Miro ju je primio za bokove i snažno ju nasađi­vao na svoju tvrdu bat­inu što i nije bilo čudo nakon što se cijelu noć nije usu­dio prazniti jaja u mojoj rupici. Ostala sam tako još malo, a onda sam nestala iz stana i pojav­ila se u pred­večerje. U stanu je bila samo moja cimer­ica. – Majo, znaš, upoz­nala sam tvog dečka, Mira. Mi se već odavno poz­namo iz jednog par­tija gdje smo se, znaš Majo, poševili. Majo, nije on dečko za tebe, on ti je lažlji­vac koji te nas­toji samo izlu­diti da bi pri­do­bio pot­punu tvoju pažnju i odanost – gov­o­rila je moja cimer­ica dok sam ja sluša­jući njezine riječi tukla samu sebe po glavi kako sam mu mogla pov­jerovati i tako se zalju­biti u njega. Od tada vid­jela sam ga samo još jedan­put i uopće ga nisam poz­drav­ila već sam jed­nos­tavno proše­tala pored njega.

drolja

 

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 8 =