Klikom na sliku pristupite sajtu.

Terms – Zabavno24.com
Home / Terms

Terms

Opšti uslovi korištenja

Korištenjem bilo kojeg dijela domene Zabavno24.com prihvatate sve uslove korištenja navedene u Opštim uslovima korištenja, kao i sva specifična pravila koja jesu ili mogu biti donesena za pojedine sastavne dijelove domene Zabavno24.com. Pretpostavlja se da ste korištenjem bilo kojeg dijela domene Zabavno24.com, u svakom trenutku upoznati sa aktuelnim sadržajem Opštih uslova korištenja kao i svim specifičnim pravilima koja su donesena za pojedine sastavne dijelove domene Zabavno24.com, te da ste ih u potpunosti razumjeli i prihvatili.

Prava i obaveze korisnika

Zabavno24.com posjetiocima u dobroj namjeri osigurava korištenje sadržajem na domeni Zabavno24.com. Svi korisnici i posjetioci imaju pravo besplatno služiti se sadržajem, pod uslovom da ne krše odredbe Opštih uslova korištenja, Pravila foruma te svih drugih javno dostupnih dokumenata kojima se reguliše korištenje domene Zabavno24.com. Zabavno24.com sastoji se od vlastitih sadržaja, preuzetih sadržaja, sadržaja sastavljenih od strane posjetilaca i korisnika te veza na druge stranice izvan domene Zabavno24.com.

Rizici

Korištenjem sadržaja internet stranice Zabavno24.com korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz njihovog korištenja te prihvata koristiti njihov sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Odricanje od odgovornosti

Zabavno24.com se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način bila povezana s korištenjem domene Zabavno24.com, za bilo koje radnje korisnika povezanih sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja domene Zabavno24.com, kao i za svaku štetu koja može nastati korisniku, ili bilo kojoj trećoj strani, a u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja domene Zabavno24.com.

Tačnost informacija

Informacije objavljene unutar domene Zabavno24.com ne moraju nužno biti potpune, iscrpne, precizne ili ažurirane te ne predstavljaju obavezujuće stručno mišljenje. Zabavno24.com ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja bilo koje informacije objavljene unutar domene Zabavno24.com.

Veze

Zabavno24.com sadržava veze na druge internet stranice. Ove veze objavljujene su u dobroj namjeri. Zabavno24.com ne može biti odgovorna ni za kakve sadržaje koji se nalaze izvan domene Zabavno24.com, a sa kojima na ovakav način može biti povezana.

Autorska prava

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na domeni Zabavno24.com mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Zabavno24.com polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela domene Zabavno24.com smatra se kršenjem autorskih prava, i može rezultirati sudskim i drugim postupcima protiv prekršitelja. Ukoliko smatrate da je portal Zabavno24.com na bilo koji način povrijedio Vaša autorska prava ili druga prava, molimo da to prijavite na e-mail adresu: [email protected] Vaš zahtjev će u najkraćem roku biti razmotren. Ukoliko zahtjev bude opravdan sporni sadržaj će biti uklonjen.

Odnos sa drugim sadržajima

Domena Zabavno24.com sadrži i dokumente, podatke, informacije, kao i veze prema drugim internet stranicama napravljenim od strane trećih osoba. Zabavno24.com nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući one vezane za tačnost, potpunost i dostupnost sadržaja na internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Politika privatnosti

Zabavno24.com u najvećoj mogućoj mjeri štiti privatnost svojih korisnika. Zabavno24.com se obavezuju da će u dobroj namjeri koristiti podatke dobivene od korisnika tokom korištenja domene Zabavno24.com te da privatne podatke neće distribuirati niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika. Zabavno24.com može, u skladu sa zakonom, prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tokom njihovog korištenja domene Zabavno24.com, ili podatke unesene u postupku registracije. Zabavno24.com obavezuje se da prikupljene privatne podatke poput e-mail adresa, imena i prezimena neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika na bilo koji način distribuirati. Zabavno24.com se obvezuje da će čuvati privatnost korisnika u svim slučajevima, izuzev u slučaju kršenja ovih pravila ili nezakonitih aktivnosti korisnika. Na pismeni zahtjev nadležnih tijela ili direktno zainteresiranih osoba, a u svrhu istrage, pokretanja ili vođenja sudskih ili drugih postupka, Zabavno24.com može tim tijelima ili osobama dostaviti podatke koje prikupi o pojedinim osobama. Portal Zabavno24.com nije odgovoran ukoliko usljed hakerskog napada dođe do otkrivanja korisničkih podataka.

Komentari na portalu i forumu

Zabavno24.com se ograđuje i nije odgovoran za sadržaj poruka i komentara objavljenih na portalu i forumu. Poruke i komentari na portalu i forumu predstavljaju stavove i mišljenja autora, a ne vlasnika, redakcije ili administracije portala i foruma. Kao korisnik portala i foruma zadržavate svu odgovornost za sadržaj poruka i komentara koje se napisali i odričete svu odgovornost Zabavno24.com portala. Kao korisnik portala i foruma, dužni ste da poštujete privatnost drugih članova i odgovorni ste za zaštitu svoje privatnosti kroz materijale koje objavljujete i kroz kontakte koje ostvarite posredstvom portala i foruma.

Izmjene i stupanje na snagu

Portal Zabavno24.com zadržava pravo izmjene Opštih uslova korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve posljedice koje mogu proizaći kao posljedica takvih promjena. Promjene stupaju na snagu trenutkom njihovog objavljivanja na domeni Zabavno24.com.